căn hộ hiện đại trên núi

căn hộ hiện đại trên núi

căn hộ hiện đại trên núi

căn hộ hiện đại trên núi

căn hộ hiện đại trên núi
căn hộ hiện đại trên núi
  • 525110.gif
  • 682137.gif
  • 862206.gif

Thiết kế nội thất

CĂN HỘ HIỆN ĐẠI TRÊN NÚI THIẾT KẾ BỞI MCGEE STUDIO

 

Tọa lạc tại Park city, Utah, căn hộ hiện đại trên núi này được thiết kế năm 2016 bởi McGee studio

 

https://i.homeadore.com/2016/04/007-modern-mountain-home-studio-mcgee-1050x700.jpg

 

https://i.homeadore.com/2016/04/008-modern-mountain-home-studio-mcgee.jpg

 

https://i.homeadore.com/2016/04/006-modern-mountain-home-studio-mcgee.jpg

 

https://i.homeadore.com/2016/04/010-modern-mountain-home-studio-mcgee-1050x700.jpg

 

https://i.homeadore.com/2016/04/013-modern-mountain-home-studio-mcgee-1050x700.jpg

 

https://i.homeadore.com/2016/04/004-modern-mountain-home-studio-mcgee-1050x700.jpg

 

https://i.homeadore.com/2016/04/019-modern-mountain-home-studio-mcgee.jpg

https://i.homeadore.com/2016/04/037-modern-mountain-home-studio-mcgee.jpg

 

https://i.homeadore.com/2016/04/057-modern-mountain-home-studio-mcgee.jpg

 

https://i.homeadore.com/2016/04/076-modern-mountain-home-studio-mcgee-1050x700.jpg

https://i.homeadore.com/2016/04/026-modern-mountain-home-studio-mcgee-1050x1575.jpg

 

https://i.homeadore.com/2016/04/070-modern-mountain-home-studio-mcgee-1050x1504.jpg

 

Photography by Travis J

 

 

Bài viết liên quan

Về đầu trang